Geologia

  • Badania geotechniczne kiedy wymagane?
    Geologia,  Budownictwo

    Badania geotechniczne kiedy wymagane?

    Dane geotechniczne są zwykle związane z opiniami geotechnicznymi. Dane geotechniczne są najczęściej stosowanym rodzajem dokumentu używanym do określenia warunków gruntowo-wodnych budynku. Istnieje wiele rodzajów dokumentów geotechnicznych, informacje w nich zawarte są niezbędne dla powodzenia każdej inwestycji budowlanej. W celu uzyskania…