Usługi

Jak wybrać dobrego tłumacza języka angielskiego?

Od czasu do czasu można przeczytać w internecie różne ciekawe opinie na temat przydatności zawodu tłumacza. Grupa socjologów i filologów sceptyków wieszczy, że zawód tłumacza języka angielskiego nie ma przyszłości, ponieważ co raz więcej osób perfekcyjnie komunikuje w języku angielskim, traktuje go niemal jako język ojczysty. W razie jakichkolwiek trudności społeczeństwo ma do dyspozycji internetowe programy tłumaczeniowe, które pomagają w codziennej komunikacji w języku angielskim. Sceptycy w swoich ocenach nie biorą pod uwagę kilku rzeczy: wymagań prawnych odnośnie dokumentów oraz tłumaczenia zgodnego z kontekstem rozmowy. Tutaj nie zastąpi człowieka nawet najlepszy program internetowy. Wybór dobrego tłumacza języka  angielskiego ma fundamentalne znaczenie dla biznesu, nauki i procedur prawnych.

Technologia, czy człowiek

Rozwój technologii i internetu sprawił, że z niektórymi problemami językowymi w codziennym życiu, przeciętny obywatel może sobie poradzić bez pomocy tłumacza. Aplikacje, programy komputerowe, strony oferujące autotłumacze to rzeczywiście ogrom możliwości dla użytkownika, aby przetłumaczyć artykuł, czy tekst piosenki. Trzeba zauważyć, że autor tłumaczenia nie są dokładne, że jest to tłumaczenie z języka angielskiego dosłowne, które często nijak ma się do kontekstu, z mnóstwem błędów gramatycznych, słownikowych i stylistycznych. Tłumacz angielski to nie maszyna, tylko człowiek, który zawodowo zajmuje się językiem angielskim, zna uwarunkowania kulturalne, historyczne, społeczne i ekonomiczne państw anglojęzycznych. Tłumacz angielski zna regionalne odmiany tego języka, czuje klimat i ton wypowiedzi oraz potrafi tłumaczyć zgodnie z kontekstem rozmowy. Człowiek nad technologią ma przewagę – jest dokładniejszy, wyczuwa emocje, pomaga w nawiązaniu kontaktu z osobami za granicy. Żadna maszyna nie odda uczuć, emocji i tonu głosu, jakie towarzyszą człowiekowi w rozmowie.  Automatyczne tłumacze angielskiego nadal bardzo słabo radzą sobie ze zdaniami rozbudowanymi, wielokrotnie złożonymi, czy terminologią specjalistyczną z różnych dziedzin wiedzy. Nauka języków obcych jeszcze przez wiele lat podstawowym wyróżnikiem dobrego wykształcenia.

 

Czym kierować się przy wyborze biura tłumaczeniowego?

Tylko profesjonalny tłumacz angielski poradzi sobie idiomami, mową potoczną, językiem specjalistycznym, slangiem, wieloznacznością. Jedynie tłumacze przysięgli mają prawo do wykonania uwierzytelnionego tłumaczenia pisemnego.  W znalezieniu najlepszego biura tłumaczeń pomoże rozmowa z właścicielem i opinie klientów. Nikt nie pracuje za darmo, więc bardzo niskiego cennika nie powinno traktować się jako nadzwyczajnej promocji, ale jako sygnał ostrzegawczy, oznaczający, że kadra nie jest jeszcze bardzo doświadczona w tłumaczeniach lub właściciele są przyciągnąć klientów, a tłumaczenia nie są najwyższej jakości. Na rynku działają też firmy określające siebie „tłumacz angielski online”. W internetowych firmach także pracują fachowcy, którzy dotrzymują terminów i oferują wysoką jakość usług tłumaczeniowych.

Cechy dobrego tłumacza

Profesjonalny tłumacz angielski powinien cechować doskonałą znajomością angielskiego, mieć wykształcenie wyższe filologiczne, być specjalistą także od kultury krajów anglojęzycznych oraz interesować aktualnymi wydarzeniami z tamtych krajów. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych bardzo cenna jest wiedza z dziedziny, z której tekst jest tłumaczony. Jeżeli przekładany na język polski lub angielski jest tekst z medycyny, to brak wiedzy w danej dziedzinie, może skutkować złym tłumaczeniem i zaszkodzić odbiorcom.

Umowa o tłumaczenia

Dobre, renomowane biura tłumaczeń dbają o potrzeby swojego klienta i przed rozpoczęciem współpracy proponują podpisanie umowy na tłumaczenia – daje to klientom pewność, że tłumacz angielski jest fachowcem w swojej dziedzinie, a zlecenie będzie wykonane z należytą starannością. W umowie powinien znaleźć się termin zakończenia usługi. Warto zapisać w niej ewentualne kary dla biura tłumaczeń za niedotrzymanie terminu: rozwiązanie umowy, kara pieniężna. Najczęściej praktykowane jest potrącenie procenta za każdy dzień zwłoki w oddaniu zlecenia. W umowie koniecznie trzeba wpisać klauzulę o  poufności danych osobowych oraz materiałów oddanych do tłumaczenia. Za wyciek informacji, umowa powinna przewidywać karę. Każda umowa na tłumaczenia musi zawierać zapis o formie płacenia za usługę tłumaczeniową (kwota, termin i ewentualna zaliczka). Podpisanie umowy jest korzystne dla obu stron – tłumacz ma gwarancję, że zlecenie zostanie opłacone, a klient zyskuje pewność co do jakości i terminowości usługi. Umowa zabezpiecza obie strony przed nieuczciwymi praktykami.

Biura tłumaczeń mają coraz więcej klientów i oferują najwyższą jakość usług oraz konkurencyjną cenę. Nic nie zastąpi tłumacza, zwłaszcza przy bezpośrednim spotkaniu biznesowym, czy szkoleniowym. Znacznie przyjemniej rozmawia się z człowiekiem, niż wpisuje tekst do tłumaczenia w programie translatorskim.