Kiedy działa klimatyzacja?
Technologie,  Wnętrza

Kiedy działa klimatyzacja?

Klimatyzatory są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, ale wszystkie działają na tej samej podstawowej zasadzie. Klimatyzacja do mieszkania zapewnia chłodne powietrze w zamkniętej przestrzeni, usuwając ciepło i wilgoć z powietrza wewnątrz pomieszczenia. Zwraca schłodzone powietrze do wnętrza i wyprowadza niechciane ciepło i wilgoć na zewnątrz. Standardowy system klimatyzacyjny lub chłodniczy wykorzystuje specjalną substancję chemiczną zwaną czynnikiem chłodniczym i posiada trzy główne elementy mechaniczne: sprężarkę, skraplacz i parownik.

Charakterystyka elementów klimatyzacji

Sprężarka, skraplacz i parownik współpracują ze sobą, aby szybko przekształcić czynnik chłodniczy z gazu w ciecz i z powrotem. Sprężarka podnosi ciśnienie i temperaturę gazowego czynnika chłodniczego i przesyła go do wężownicy skraplacza, gdzie jest on zamieniany w ciecz. Następnie czynnik chłodniczy przemieszcza się z powrotem do środka i trafia do wężownicy parownika. Tutaj ciekły czynnik chłodniczy odparowuje i chłodzi wężownicę wewnętrzną. Wentylator nawiewa powietrze z pomieszczenia na zimną wężownicę parownika, gdzie ciepło z domu jest pochłaniane przez czynnik chłodniczy. Schłodzone powietrze jest następnie rozprowadzane po całym domu, podczas gdy podgrzany odparowany gaz jest zawracany na zewnątrz do sprężarki. Ciepło jest następnie uwalniane do powietrza na zewnątrz, podczas gdy czynnik chłodniczy powraca do stanu ciekłego. Cykl ten jest kontynuowany do momentu osiągnięcia przez dom żądanej temperatury.

Klimatyzator centralny

W wielu domach stosuje się tak zwane klimatyzatory centralne. Klimatyzatory te składają się z wielu komponentów i mogą robić więcej niż tylko chłodzić powietrze w domu. Mogą one również kontrolować wilgotność, jakość powietrza i przepływ powietrza w domu. Typowy system klimatyzacji do mieszkania, często określany jako “klimatyzator centralny” lub “klimatyzator z systemem dzielonym”, zazwyczaj obejmuje następujące elementy: termostat, który steruje pracą systemu oraz jednostkę zewnętrzną, w której znajduje się wentylator, skraplacz i sprężarka. W swoim najbardziej podstawowym opisie proces działania klimatyzacji domowej obejmuje dwie operacje, które zachodzą jednocześnie, jedną wewnątrz i jedną na zewnątrz domu. Wewnątrz domu ciepłe powietrze wewnętrzne jest schładzane, gdy przechodzi przez zimną wężownicę chłodzącą wypełnioną czynnikiem chłodniczym. Ciepło z powietrza wewnętrznego jest pochłaniane przez czynnik chłodniczy, który zmienia się z cieczy w gaz. Schłodzone powietrze jest zawracane do domu. Na zewnątrz domu gazowy czynnik chłodniczy jest sprężany przed wejściem do dużej wężownicy w jednostce zewnętrznej. Ciepło jest uwalniane na zewnątrz, gdy czynnik chłodniczy zamienia się z powrotem w ciecz, a duży wentylator ciągnie powietrze zewnętrzne przez wężownicę zewnętrzną, odrzucając ciepło pochłonięte przez dom. W rezultacie powstaje ciągły cykl, w którym ciepło i wilgoć są usuwane z powietrza wewnętrznego, chłodne powietrze wraca do domu, a ciepło i wilgoć opuszczają dom. Klimatyzacja do domu używana jest, kiedy temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia jest zbyt wysoka.

Proces chłodzenia

Jak ważna jest klimatyzacja dla domu?Termostat, który zazwyczaj jest zamontowany na ścianie w centralnym miejscu w domu, monitoruje i kontroluje temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Proces chłodzenia rozpoczyna się, gdy termostat stwierdzi, że należy obniżyć temperaturę powietrza, i wysyła sygnały do komponentów klimatyzacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu, aby rozpoczęły pracę. Dmuchawa jednostki wewnętrznej pobiera ciepłe powietrze z domu przez kanały powietrza powrotnego. Powietrze to przechodzi przez filtry, które zbierają kurz, kłaczki i inne cząsteczki unoszące się w powietrzu. Przefiltrowane, ciepłe powietrze wewnętrzne przepływa następnie nad zimną wężownicą parownika. Gdy ciekły czynnik chłodniczy w wężownicy parownika zamienia się w gaz, ciepło z powietrza wewnętrznego jest pochłaniane przez czynnik chłodniczy, chłodząc powietrze przepływające przez wężownicę. Dmuchawa jednostki wewnętrznej pompuje następnie schłodzone powietrze z powrotem przez przewody wentylacyjne do różnych pomieszczeń mieszkalnych w domu. Gazowy czynnik chłodniczy opuszcza dom przez miedzianą rurę i dostaje się do sprężarki w klimatyzatorze na zewnątrz. Pomyśl o sprężarce jak o dużej pompie elektrycznej. Sprężarka podnosi ciśnienie czynnika chłodniczego i kieruje go do wężownicy skraplacza jednostki zewnętrznej. Duży wentylator ciągnie powietrze zewnętrzne przez wężownicę skraplacza, pozwalając powietrzu absorbować energię cieplną z domu i uwalniać ją na zewnątrz. W trakcie tego procesu czynnik chłodniczy jest zamieniany z powrotem w ciecz. W przypadku awarii wentylatora konieczna jest naprawa klimatyzacji w serwisie klimatyzacji. Poszukując odpowiedniej klimatyzacji warto zasięgnąć informacji u specjalistów, którzy mają doświadczenie w pracy z klimatyzatorami. Każdy sprzęt w razie konieczności naprawy opatrzony jest gwarancją na okres około 3 lat.