Wywiad z pacjentem - kluczowe elementy
Zdrowie

Wywiad z pacjentem – kluczowe elementy

Wywiad z pacjentem – kluczowe elementy: Jest to bardzo ważna część każdego egzaminu z fizykoterapii. Podczas pierwszej wizyty specjalista musi zrozumieć pacjenta i powód zabiegu. Fizjoterapeuci zadają pacjentom wiele różnych pytań dotyczących ich zdrowia. Uzyskiwał w ten sposób podstawowe informacje o swoich chorobach, takie jak ich charakter, nasilenie i czas trwania.

Interesuje go również aktualny proces diagnozy i leczenia, jeśli taki istnieje. Warto pamiętać, aby podczas pierwszej wizyty u lekarza zawsze być z nim szczerym. Dopiero udzielając szczerych i dokładnych odpowiedzi fizjoterapeuta może postawić diagnozę i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Egzaminy przedmiotowe, czyli wywiady z pacjentami

Wywiady to zbiór pytań, które fizjoterapeuci zadają pacjentom w celu zapoznania się z ich przypadkami. Trwa to około 10-15 minut, po czym specjalista sprawdzi. Może być jednak dłuższy lub krótszy, w zależności od indywidualnych okoliczności. Celem tzw. wywiadu lekarskiego jest zebranie od pacjenta szczegółowych informacji o chorobie. Na tej podstawie może postawić trafną diagnozę, dlatego jest to bardzo ważne nie tylko w dziedzinie fizjoterapii, ale w każdej innej dziedzinie. Badania historii medycznej obejmują 3 ważne elementy: wywiad osobisty, wywiad medyczny i wywiad społeczny. Wszystkie części są ważne, ponieważ choroba może czasami być związana z czynnikami ryzyka w miejscu pracy itp. Ważny jest również jego status rodzinny. Jeśli mieszka sam, to polecanie sprzętu ortopedycznego jest dobrym rozwiązaniem, jeśli mieszka z rodziną to ona będzie źródłem pomocy.

Sprawdź najlepsze zajęcia dla fizjoterapeutów:

   • Kurs Osteopatii Dziecięcej
   • Szkolenie z fizjoterapii
   • Najważniejsze elementy badań tematycznych
   • Wywiad osobisty

W wywiadzie osobistym zostaną uwzględnione podstawowe pytania dotyczące danych osobowych pacjenta. Wszystkie informacje są ważne, ponieważ możliwymi przyczynami problemów zdrowotnych są np. kurz lub inne zanieczyszczenia, na które narażony jest pacjent podczas pracy. Najważniejsze informacje, które można uzyskać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, to:

   • imię i nazwisko,
   • wiek,
   • stan cywilny,
   • rezydencja,
   • edukacja i kariera,
   • choroba rodzinna,
   • aktualne leki,
   • historia medyczna,
   • wcześniejsze urazy ciała,
   • niedawne poważne operację.
   • utrata masy ciała bez wyraźnego powodu.

Kolejnym ważnym elementem badania fizykalnego są pytania dotyczące stanu zdrowia pacjenta i objawów. Podczas tej części wywiadu lekarz rozważy następujące pytania:

   • gdzie odczuwa się chorobę,
   • kiedy wystąpią zgłoszone objawy
   • zwiększony ból,
   • objawy towarzyszące (zaburzenia czucia, zawroty głowy, ból głowy, kaszel, bezsenność, osłabienie mięśni, ograniczenie ruchu itp.),
   • liczba podobnych wydarzeń w przeszłości,
   • charakter bólu i jego umiejscowienie (np. ból, parestezje),
   • patogen (prawdopodobnie nieokreślony),

Ogólny stan zdrowia pacjenta

Ostatnia i niezbędna część wywiadu dotyczy stylu życia pacjenta. Wywiady społeczne pomagają specjalistom opracować plany działania, które pomogą pacjentom stać się skutecznymi. Wywiady społeczne dotyczą następujących pytań:

   • Czy pacjent ma dostęp do windy lub innego obiektu dla osób niepełnosprawnych w rezydencji, czy też musi korzystać ze schodów, na którym piętrze mieszka?
   • Czy mieszka sam czy z rodziną i czy mogą zapewnić mu potrzebną pomoc?
   • Jakie jest jego źródło utrzymania?

Kontrola manualna

Wywiad z pacjentem - kluczowe elementy
Wywiad z pacjentem – kluczowe elementy

Dopiero po szczegółowej, subiektywnej kontroli specjalista przechodzi na kontrolę ręczną. W trakcie konsultacji lekarz rozwiał również wszelkie wątpliwości pacjentów i odpowiadał na pytania pacjentów. Następnie przeprowadza badania manualne, czyli w różnych pozycjach ciała, aby określić dysfunkcję spowodowaną chorobą. Mogą one obejmować upośledzenie ruchomości stawów, napięcie mięśniowo-powięziowe i nieprawidłowości postawy. Wykonuje również wiele ważnych testów. Często sam egzamin staje się początkiem leczenia, ale potem staje się ważnym elementem kontroli przebiegu leczenia podczas kolejnej sesji. Fizjoterapeuta musi monitorować stan pacjenta i wybrać najlepszą dla niego technikę leczenia w oparciu o jego problem i stan zdrowia. Dobry specjalista korzysta ze wszystkich dostępnych metod fizjoterapii, ale ma też własne, dzięki czemu można znaleźć i pozbyć się przyczyny problemu. Wybór technik, ich kolejność i terminy mają duży wpływ na wynik leczenia.

Diagnoza

Dopiero po wnikliwych rozmowach i ręcznych kontrolach eksperci mogą postawić prawidłową diagnozę. Wielokrotnie, chociaż ból jest w jednym miejscu, jego przyczyna jest gdzie indziej. Proces ustalania przyczyny choroby może być długotrwały. Jednak profesjonalny fizjoterapeuta będzie w stanie przeanalizować chorobę pacjenta, wyjaśnić, w jaki sposób dochodzi do urazu i jak można go leczyć. Dowiesz się również, jak w przyszłości zapobiegać takim urazom.