Co to jest rehabilitacja medyczna?
Usługi,  Zdrowie

Co to jest rehabilitacja medyczna?

Co to jest rehabilitacja medyczna? Rehabilitacja medyczna ma na celu szybkie i skuteczne przywrócenie sprawności osobom chorym lub niepełnosprawnym. Wdrażanie i stosowanie rehabilitacji medycznej daje wiele korzyści np. w postaci skracania czasu leczenia i osiągania zdolności do wykonywania pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Model rehabilitacji w Polsce

Twórcą współczesnej rehabilitacji na świecie jest profesor Howard Rusk, natomiast w Polsce profesor Wiktor Dega – jeden z inicjatorów programu polskiej szkoły rehabilitacji. Marian Weiss i Aleksander Hulek, należący do polskiej szkoły rehabilitacji, stworzyli tzw. model rehabilitacji, na który składają się cztery czynniki:

  1. Powszechność – dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują, bez względu na rozpoznanie, wiek i rokowania
  2. Wczesność zapoczątkowania – rehabilitacja rozpoczyna się jak najwcześniej w okresie leczenia – od czasu kiedy chory został przyjęty.
  3. Ciągłość – rehabilitacja prowadzona jest od chwili zapoczątkowania, aż do momentu, w którym odzyskana zostanie pełna sprawność. W przypadku osób, u których nie rokuje się pełnego powrotu do zdrowia – do czasu uzyskania optymalnych mechanizmów kompensacyjnych.
  4. Kompleksowość – od początku uwzględniane są wszystkie aspekty rehabilitacji: leczniczy, społeczny i psychologiczny.
rehabilitacja i fizjoterapia Szczecin
rehabilitacja i fizjoterapia Szczecin

Twórcy polskiego modelu rehabilitacji nie byli zgodni co do stosowanej terminologii oraz interpretacji poszczególnych etapów postępowania rehabilitacyjnego. Zgadzali się oni jednak w kwestii poglądów na zasadnicze cele stwierdzając, że należy podejmować takie działania medyczno-społeczne, które prowadzą do zapewnienia osobie niepełnosprawnej godziwego życia w poczuciu przydatności.

Rodzaje rehabilitacji medycznej

Rehabilitacja medyczna jest to proces, który pomaga w poprawie stanu zdrowia. Najczęściej kojarzona jest z zastosowaniem ćwiczeń fizycznych, jednak istnieją różne rodzaje rehabilitacji, które stosuje się w zależności od sytuacji. Zastosowanie odpowiednio dobranych metod rehabilitacyjnych daje możliwość szybkiego zlikwidowania fizyczny oraz psychicznych problemów zdrowotnych powstałych na wskutek urazów lub chorób. Wyróżnia się następujące rodzaje rehabilitacji:

  • ortopedyczna – niemal każdy przypadek kilkutygodniowego unieruchomienia wymaga stopniowego przywracania do pełnej sprawności. Rehabilitacja ortopedyczna odbywa się za pomocą stosowania ćwiczeń fizycznych wykonywanych pod opieką rehabilitanta lub przy użyciu specjalistycznych urządzeń.
  • neurologiczna – w tym rodzaju rehabilitacji liczą się przede wszystkim czas i powtarzalność. Rehabilitacja neurologiczna przeznaczona jest dla pacjentów np. po: urazach mózgu, urazach rdzenia kręgowego oraz niedokrwiennych lub krwotocznych udarach mózgu.
  • kardiologiczna – typ rehabilitacji przeznaczonej dla pacjentów po przebytych zawałach lub tych, którzy długotrwałe chorują na schorzenia serca i układu naczyniowego. Pomaga ona w nabieraniu i utrzymywaniu nowych nawyków żywieniowych oraz tych związanych z aktywnością życiową, co pozwala na szybki powrót do zdrowia.
  • psychologiczna –  ludzka psychika również potrzebuje rehabilitacji, czasami jest ona w stanie zdziałać więcej, niż ćwiczenia fizyczne. Najlepiej mogą przekonać się o tym psychoterapeuci i ich pacjenci, którym właściwe nastawienie psychiczne pomogło w pełni powrócić do zdrowia.

Wdrożenie i zastosowanie wszystkich wyżej wymienionych rodzajów rehabilitacji https://www.rehabilitacja-24.pl/ pomaga przynieść najlepsze rezultaty i wrócić do oczekiwanego poziomu sprawności.

Korzyści wynikające z rehabilitacji

Co to jest rehabilitacja medyczna?
Co to jest rehabilitacja medyczna?

Rehabilitacja chorego opiera się na znajomości sposobów leczenia występujących w danym przypadku dysfunkcji organizmu oraz możliwościach kontynuowania tego programu w miejscu, które zamieszkuje osoba niepełnosprawna. W zależności od stopnia urazu, jaki nastąpił po urazie lub przebytej chorobie, zdarzają się różne końcowe wyniki usprawnienia, takie jak:

  • Pełny lub prawie pełny powrót do zdrowia. Nowoczesne formy leczenia i innowacyjna organizacja pomocy w nagłych wypadkach dają bardzo duże szanse na przeżycie. Po wystąpieniu niegroźnych sytuacji np. po niektórych urazach mechanicznych, możliwy jest pełny powrót do zdrowia lub częściowe odzyskanie sprawności. 
  • Akceptacja kalectwa. W sytuacji, kiedy powikłania po chorobach i urazach są ciężkie rehabilitacja jest jedynym sposobem, który umożliwia choremu akceptację kalectwa. Ma to dla niego ogromne znaczenie i pomaga uniezależnić się od pomocy osób trzecich. Działania rehabilitacyjne skracają okres leczenia, poprawiają wyniki oraz pomagają złagodzić inwalidztwo, zwiększając przy tym możliwości powrotu do społeczeństwa i uczestniczenia w życiu społecznym.

Każdy przypadek jest inny, a konkretna sytuacja zdrowotna związana z procesem chorobowym lub po przebytym urazie, może rozwijać się w inny sposób – w zależności od organizmu. W związku z występowaniem tej zależności stosowane są odpowiednie metody rehabilitacji. Postępy w działaniach rehabilitacyjnych zależą zarówno od czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych i nie należy ich ujmować w określone schematy