Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?
Prawo

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Kiedy próby ratowania małżeństwa okazały się bezskuteczne, najczęstszą decyzją jest rozwód. W wielu przypadkach strony zgodnym głosem wybierają opcję zakończenia prawnego związku poprzez rozwód za porozumieniem stron. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy małżonkom zależy na szybkim uzyskaniu orzeczenia sądu w tej sprawie. Jak przebiega proces? Ile kosztuje? Czy konieczny będzie prawnik od rozwodów?

Rozwód bez orzekania o winie – pozew

Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu, jest złożenie pozwu w sądzie rejonowym. Należy wybrać instytucję, która mieści się najbliżej ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Złożenie dokumentów rozwodowych będzie wiązało się z uiszczeniem przez powoda opłaty sądowej w wysokości 300 zł. Jeśli w międzyczasie między stronami nie wydarzy się nic, co mogłoby zmienić tor rozprawy i finalnie zapadnie wyrok o rozwodzie bez orzekania winy, koszt zostanie równo rozdzielony na partnerów.

Pozew powinien zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację powoda i pozwanego (w tym imię, nazwisko, aktualny adres, PESEL) oraz wskazać sąd, do którego jest kierowane pismo. Pismo należy odpowiednio zatytułować podając, że jest to pozew o rozwód bez orzekania o winie. W treści natomiast należy uzasadnić swoje stanowisko, a także powołać się na fakty potwierdzające rozpad małżeństwa. Koniecznym jest załączenie aktu zawarcia związku małżeńskiego –  o skrócony odpis występuje się do urzędu stanu cywilnego. Koszt wydania dokumentu to 22 zł, a jeśli w danej sprawie występuje dysponent to trzeba doliczyć kolejne 17 zł za pełnomocnictwo. Należy pamiętać, że pozew wraz z załącznikiem składa się w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla strony przeciwnej. Przy sporządzaniu pism urzędowych często towarzyszą emocje. Łatwo pominąć istotne kwestie lub przeoczyć potrzebne załączniki, a wtedy czas trwania postępowania wydłuży się do momentu uzupełnienia braków formalnych. Jeśli samodzielne sporządzenie pozwu jest zbyt skomplikowane lub niemożliwe, pomoże w tym kancelaria prawna od  rozwodów.

Polecamy uwadze:

Rozwód za porozumieniem stron, a podział majątku

Podział wspólnego majątku nie musi oznaczać kłótni między stronami. Jeśli małżonkowie są zgodni w tym temacie to powinni przygotować pisemny projekt podziału. Wówczas koszty sądowe będą wynosić 300 zł, ponieważ nie będzie trzeba zatrudniać rzeczoznawcy do wyceny małżeńskiego dobytku. Może zdarzyć się także sytuacja, w której małżonkowie nie dorobili się wspólnych dóbr (np. krótki staż związku małżeńskiego lub ustanowiona rozdzielność majątkowa) i nie będzie konieczności dokonywania podziału. W takim przypadku wystarczy złożyć ustne oświadczenie podczas przesłuchania na sali rozpraw.

Co w sytuacji, gdy małżonkowie nie mogą porozumieć się w zakresie podziału majątku? Wtedy po pierwsze wzrosną koszty sądowe – w myśl ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dn. 28 lipca 2005r. będzie to kwota 1000 zł, po drugie niezbędnym będzie zatrudnienie i opłacenie rzeczoznawcy, który winien sprawiedliwie wycenić posiadany majątek. Gdy pojawią się wątpliwości w zakresie podziału wspólnych dóbr ruchomych i nieruchomości, warto poszukać odpowiedzi u specjalistów – adwokaci od rozwodów mają wiedzę i doświadczenie, z których opłaca się korzystać.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem?

Rozwód za porozumieniem stron to najbardziej ekonomiczna forma zakończenia związku małżeńskiego. Najczęściej w tego typu sprawach nie zatrudnia się prawników, ponieważ co do zasady zakłada się, że strony chcą się rozstać polubownie. Niemniej, jeśli którykolwiek małżonek chciałby skorzystać z usług profesjonalisty, musi przygotować się na spory wydatek. Kancelaria od rozwodów oferuje m. in. porady prawne, na które warto się udać w przypadku wątpliwości. Cena konsultacji wynosi średnio między 100, a 400 zł. Jest to dobre rozwiązanie, kiedy zachodzi potrzeba wyjaśnienia danych kwestii, ale nie ma konieczności angażowania prawnika. Koszt usługi prawniczej jest bowiem stosunkowo wysoki i różni się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, liczby rozpraw oraz lokalizacji kancelarii. Inne stawki obowiązują w mniejszym mieście, a inne w dużej aglomeracji. Ustawowo przyjmuje się minimalną kwotę za usługi prawnicze w wysokości 720 zł (dot. rozwodu za porozumieniem stron), jednak powszechnie wiadomo, że prywatne kancelarie mają wyższe stawki. Co do zasady istnieje możliwość wnioskowania do sądu o przydzielenie prawnika z urzędu, niemniej zakładając polubowne zakończenie związku, instytucja rozpatrująca wniosek może go uznać za bezzasadny.

Czy rozwód bez orzekania o winie się opłaca?

Biorąc pod uwagę koszty postępowania sądowego i czas trwania procesu (zazwyczaj jedna lub dwie rozprawy), taka forma rozwodu jest opłacalna. Należy jednak dodać, że na długość procesowania może wpłynąć fakt posiadania dzieci i konieczność rozstrzygnięcia związanych z tym kwestii tj. alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Zakładając jednak ugodowe podejście obu stron, opłaty za rozwód bez orzekania o winie są stosunkowo niskie, a wyrok rozwiązujący małżeństwo zapada szybko. Trzeba jednak pamiętać o konsekwencjach takiej decyzji. Jeśli którykolwiek z byłych małżonków popadnie z niedostatek, może wnioskować o alimenty od eksmęża lub eksżony, ale tylko przez okres 5 lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.