Warszawa zarządzanie nieruchomościami
Nieruchomości,  Usługi

Warszawa zarządzanie nieruchomościami 

Warszawa zarządzanie nieruchomościami to wykonywanie wszelkich działań dotyczących nieruchomości w interesie właściciela. Takie działania stają się coraz bardziej popularne a wynika to z faktu, że, nieruchomości jest coraz więcej. Nie jest tajemnicą, że najpopularniejszą inwestycją jest właśnie zakup domu lub mieszkania. Podczas gdy biznesmeni inwestują swoje pieniądze w budynki komercyjne, które przyniosą zysk najemcom, zwykli obywatele wolą mieszkania, z zyskiem w postaci wzrostu ich wartości i czynszów.

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

Samo pojęcie zarządzania nieruchomościami można interpretować w różnym znaczeniu. Szeroko rozumiane zarządzanie nieruchomościami w Warszawie to stopniowo zwężająca się piramida regulatorów, którzy w taki czy inny sposób wpływają na rynek i późniejsze wykorzystanie nieruchomości w celu zaspokojenia wszystkich interesów zarówno sprzedającego, jak i kupującego, a także wynajmującego i najemcy.

Widzimy, że wszystkie funkcje, nie tylko od strony prawnej, ale także technicznej kwestii zarządzania, w całości leżą na barkach takiej firmy jak nasza. Jednocześnie na pierwszym miejscu wciąż pozostaje zgodność z wymaganiami klienta, które ustala się na początku współpracy z naszą firmą. Głównym kierunkiem, w którym działamy, jest ustalenie wykonalności wymagań właściciela i ich późniejsza realizacja.

Etap zarządzania nieruchomościami w Warszawie:

 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości, prowadzenie księgowości, obsługa należności finansowych.
 • Wybór i weryfikacja kontrahenta świadczącego usługi porządkowe, w tym w okresie zimowym.
 • Wybór wykonawcy, który będzie przeprowadzał przeglądy okresowe przewidziane prawem budowlanym, na bieżąco współpracujemy ze specjalistami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, gwarantującymi korzystne ceny i profesjonalne wykonanie powierzonych zadań.
 • Wybór wykonawcy świadczącego usługi konserwatorskie, bieżące prace remontowe w nieruchomości oraz naprawy urządzeń technicznych.
 • Opracowanie wykazu napraw na podstawie protokołu o stanie technicznym nieruchomości.
 • Prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami Prawa Budowlanego i decyzjami Dozoru Technicznego, w szczególności prowadzenie dokumentacji technicznej, sporządzanie ewidencji obowiązkowych przeglądów technicznych, sporządzanie protokołów i sprawozdań z inspekcji kominowych.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji wniosków konserwatorskich i ich realizacji tj. rozliczanie faktur/obciążanie lokatorów, monitorowanie płatności, procedury windykacyjne, w tym przygotowywanie dokumentacji dla działu prawnego właściciela.
 • Negocjacje z lokatorami w sprawach eksmisji.
 • Udział w postępowaniu sądowym w sprawie o przymusową eksmisję.
 • Przygotowywanie regularnych raportów zgodnie z ustalonymi zasadami.

Strategiczne zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

administrowanie nieruchomościami Warszawa
administrowanie nieruchomościami Warszawa

Profesjonalne podejście do zarządzania polega przede wszystkim na tym, że praca prowadzona jest kompleksowo i nieprzerwanie. Zarządzanie gospodarcze to ciągła analiza i doskonalenie struktury przychodów i kosztów bezpośrednio związanych z użytkowaniem i utrzymaniem nieruchomości. Specjaliści z naszej firmy zawsze dążą do minimalizacji kosztów i zwiększania zysków. Pozwala to właścicielowi nieruchomości na korzystanie z nieruchomości w naprawdę efektywny i opłacalny sposób.

Prawne zarządzanie nieruchomościami polega na wykonaniu wszelkich dokumentów ustalających własność obiektów. Sekcja ta obejmuje również księgowość związaną z nieruchomościami. Zarządzanie techniczne to cały kompleks prac mających na celu utrzymanie stanu zarówno samego obiektu, jak i wszelkiej komunikacji zapewniającej jego pełny stan funkcjonalny. Dzięki tak szeroko zakrojonemu podejściu do rozwiązania problemu nasza firma osiąga naprawdę dobre wykorzystanie obsługiwanej nieruchomości.

Utrzymanie nieruchomości pod względem technicznym

 • Konserwacja systemów technicznych to zestaw środków do planowanego zapobiegania i eliminacji bieżących awarii w działaniu systemów i urządzeń dla zapewnienie komfortowych warunków pobytu i bezpieczeństwa osób w obiekcie.
 • Konserwacja systemów zasilania i oświetlenia. Serwisowane są następujące elementy i zespoły: rozdzielnia główna, okablowanie elektryczne, urządzenia oświetleniowe, elementy instalacji elektrycznej, liczniki elektryczne.
 • Utrzymanie wodociągów i kanalizacji. Serwisowane są następujące elementy i zespoły: wodomierz, zespół pompowy, sieć wodociągowa rozdzielcza i piony wodne, armatura wodno-kanalizacyjna, wewnętrzna sieć kanalizacyjna.
 • Konserwacja instalacji grzewczych i ciepłej wody. Serwisowane są następujące elementy i zespoły: ciepłomierze, rurociągi, urządzenia grzewcze, armatura, instalacje ciepłej wody, zawory regulacyjno-odcinające, pompy i urządzenia automatyki.

Zarządzanie własnością lokatorów lub właściciela nieruchomości

Warszawa zarządzanie nieruchomościamiNasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami w Warszawie. Dzięki profesjonalnemu doradztwu nasi klienci uzyskują dostęp do oceny opłacalności inwestycji, poznają ryzyka związane z zakupem nieruchomości oraz sposoby ich minimalizacji. Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, rejestracji w urzędach skarbowych i statystycznych.

Na etapie nabywania praw majątkowych zajmujemy się każdym aspektem zarządzania nieruchomością: od opracowania dokumentacji, sporządzenia protokołów, a skończywszy na negocjacjach z lokatorami w sprawie eksmisji z mieszkań. Gdy właściciel zdecyduje, że chce sprzedać nieruchomość, wspieramy go w tym procesie od samego początku, aż do momentu przekazania dokumentów kupującemu.